home

contact  login
zoeken
zoeken

Vast Bureau 

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Bert Moyaers I Voorzitter
Schopstraat 58 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 29 49 33
gsm 0498 46 24 09
bert.moyaers@herk-de-stad.be

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Mark Vanleeuw I Lid Vast Bureau

Lepelstraat 25/1 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 59 09 / gsm 0475 59 06 46
Zitdag: na telefonische afspraak

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw, Uitleendienst en Communicatie en Inspraak

Marijke Berden I Lid Vast Bureau
 
Herkkantstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 18 06 / gsm 0496 40 48 21
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Woonbeleid, Sociale zaken (Buitenschoolse kinderopvang, De Cikel, Senioren en Gehandicaptenbeleid), Waterlopen, Toerisme en Burgelijke Stand & Bevolking
Gert Vandersmissen I Lid Vast Bureau

Gulkerveldstraat 6 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0496 42 41 31
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)
Bart Gruyters I Lid Vast Bureau - Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0476 94 02 83
e-mail: bart.gruyters@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Cultuur, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en bijzonder comité voor de sociale dienst