home

contact  login
zoeken
zoeken

Schepencollege 

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het schepencollege vergadert elke maandagnamiddag. De burgemeester leidt als voorzitter de vergaderingen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Mark Vanleeuw I eerste schepen (Open Vld)
Lepelstraat 25/1 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 59 09 / gsm 0475 59 06 46
Zitdag: na telefonische afspraak

Bevoegdheden: openbare werken, onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), mobiliteit en verkeer, land- en tuinbouw, uitleendienst en toerisme

Lo Guypen I tweede schepen (N-VA NIEUW)
Kleinstraat 16 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 23 15 / gsm 0476 54 02 47
Zitdag: even bellen en ik ben zo bij u
 
Bevoegdheden: Communicatie, Cultuur, Internationale Samenwerking en Onderwijs
Wim Berden I derde schepen (N-VA NIEUW)
Herkkantstraat 42 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0472 52 11 75
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Jeugd, Leefmilieu en Financiën
Gert Vandersmissen I vierde schepen (Open Vld)
Gulkerveldstraat 6 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0496 42 41 31
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)
Marijke Berden I vijfde schepen (CD&V)
 
Herkkantstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 18 06 gsm 0496 40 48 21
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Waterlopen, Buitenschoolse Kinderopvang
Karolien Grosemans I (N-VA NIEUW) zesde schepen en OCMW-voorzitter
 
Kerkstraat 74 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0474 78 16 81
Zitdag: altijd welkom op het Sociaal Huis na afspraak
 
Bevoegdheden: OCMW/Sociaal Huis, Sociale zaken (De Cirkel, Senioren en Gehandicaptenbeleid)