home

contact  login
zoeken
zoeken

Burgemeester 

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de federale en de Vlaamse regering en van de provinciale overheid waakt hij over de toepassing van de regelgeving die door deze overheden wordt gecreëerd. Hij zit het schepencollege voor en is tevens het hoofd van de lokale administratieve politie. Hij is in die zin onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen. Hij kan ook politiereglementen uitvaardigen in geval van hoogdringendheid.

De burgemeester is tevens de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente. Hij houdt de registers bij van de burgerlijke stand. Zijn bevoegdheden op het vlak van veiligheid, openbare rust, openbare orde en openbare hygiëne op het grondgebied van de gemeente zijn cruciaal.
 

Bart Gruyters I Burgemeester (CD&V)
Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0476 94 02 83
Zitdag:na telefonische afspraak

Bevoegdheden: Algemene administratie, justitie, politie, brandweer, burgelijke stand en bevolking, privaat patrimonium, personeel en erediensten