home

contact  login
zoeken
zoeken

Tijdelijke reglementen 

Achter elk tijdelijk regelement staat de datum waarop het reglement door de gemeenteraad (GR) of het college van burgemeester en schepenen (CBS) werd goedgekeurd gevolgd door de datum waarop het reglement op deze website (web) geplaatst werd.

vb. GR20131223, web20131228