home

contact  login
zoeken
zoeken

Reglementen GEMEENTE 

Achter elk regelement dat van toepassing is vanaf 1 januari 2014 staat de datum waarop het reglement door de gemeenteraad (GR) of het college van burgemeester en schepenen (CBS) werd goedgekeurd gevolgd door de datum waarop het reglement op deze website (web) geplaatst werd.

vb. GR20131223, web20131228

Ook reglementen die eerder goedgekeurd werden, zijn in dit overzicht opgenomen.

Bibliotheek

Communicatie

Cultuur

Dienstencentrum De Cirkel

Financiën

Gemeenteraad
 

Jeugd

Leefmilieu

Landbouw

Lokale Economie

Ruimtelijke Ordening

Politie

Ontwikkelingssamenwerking

Personeel

Secretariaat

De Speeldoos

Sport

Technische dienst

Toerisme

Verkeer

Welzijn

Reglementen OCMW 

Achter elk regelement dat van toepassing is vanaf 1 januari 2019 staat de datum waarop het reglement door de Raad voor Maatschappelijk Wezlijn (RMW) of het Vast Bureau (VB) werd goedgekeurd gevolgd door de datum waarop het reglement op deze website (web) geplaatst werd.

vb. RMW20131223, web20131228

Ook reglementen die eerder goedgekeurd werden, zijn in dit overzicht opgenomen.