home

contact  login
zoeken
zoeken

Begroting 

De begroting voorziet alle inkomsten en alle uitgaven van de gemeente voor 1 jaar, dus van 1 januari tot 31 december. De begroting moet door het schepencollege jaarlijks aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Deze keurt de begroting dan goed.