home

contact  login
zoeken
zoeken

Raad van Bestuur De Markthallen 

De Raad van Bestuur van De Markthallen is voor de helft samengesteld uit afgevaardigden van de gebruikers (aangesteld via de algemene vergadering van de cultuurraad) en voor de andere helft uit politieke afgevaardigden (aangesteld door de gemeenteraad op basis van de samenstelling van de gemeenteraad).

De Raad van Bestuur houdt zich bezig met een de eigen programmatie (vrije voorstellingen, schoolprogrammatie, het vormingsaanbod en creatieve activiteiten voor kinderen), het tentoonstellingsbeleid uitgetekend door de Commissie voor Beeldende Kunsten en het beheer van De Markthallen (verhuur van lokalen, personeel, investeringen, huishoudelijk reglement, klachten van gebruikers,...)

Voorzitter: Roger Dooms
Secretaris: Axel Van Aeken

Info
Axel Van Aeken
Tel. 013 35 99 51
e-mail: axel@herk-de-stad.be

De Markthallen