home

contact  login
zoeken
zoeken

Raad van Bestuur de Bib 

Het beheer van de stedelijke openbare bibliotheek wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur. Deze wordt samengesteld uit afgevaardigden van de inrichtende overheid en vertegenwoordigers van de gebruikers.

De Raad van Bestuur brengt advies uit aan de inrichtende overheid (gemeenteraad en schepencollege) inzake materies waarvoor hij bevoegd is. De inrichtende overheid verplicht er zich toe een gemotiveerd antwoord te geven indien bepaalde beslissingen van de Raad van Bestuur niet worden bekrachtigd. Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.

Voorzitter: Ivan Boesmans
Secretaris: Marleen Steenaerts, bibliothecaris

Info
Marleen Steenaerts
Tel. 013 35 99 61
e-mail: bibliotheek@herk-de-stad.be