home

contact  login
zoeken
zoeken

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de oprichtende gemeente en beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid.

Een AGB is steeds een honderd procent dochter van de oprichtende gemeente. Een AGB kan zelf wel participeren in andere rechtspersonen waaraan ook andere (publieke of private partners) deelnemen.

Het AGB van Herk-de-Stad staat in voor de bouw en het beheer van het sportcentrum Herkules.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld door de gemeenteraad en bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad.

Voorzitter: Lo Guypen

Info
Nathale Creten
013 38 03 11
nathalie.creten@herk-de-stad.be

Besluitenlijsten