home

contact  login
zoeken
zoeken

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 

Een openbaar onderzoek van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag duurt 30 dagen.

Openbare onderzoeken worden meestal aangekondigd met een gele affiche. Je kan tijdens het openbaar onderzoek de plannen komen inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren kan je per aangetekende brief opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs.

Info
Dienst Ruimtelijke Ordening
Tel. 013 38 03 10
E-mail ro@herk-de-stad.be