home

contact  login
zoeken
zoeken

Openbare onderzoeken 

In veel gevallen moet de gemeente een openbaar onderzoek organiseren voordat ze een beslissing kan nemen over een bepaald dossier. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de definitieve aflevering van een vergunning of goedkeuring van een plan. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier komen inkijken op het gemeentehuis.

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden en geeft aan de bevolking de kans om opmerkingen of bezwaren met betrekking tot het dossier over te maken aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur behandelt deze opmerkingen of bezwaren en kan er in de mate van het mogelijke rekening mee houden in het verdere verloop van het dossier. Als je opmerkingen of bezwaren wilt indienen, doe je dit best per aangetekende brief of afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Naargelang het type van dossier kunnen de termijnen van een openbaar onderzoek erg verschillen.

Lopende openbare onderzoeken 

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend door Aquafin 

Het bestuur van Herk-de-Stad deelt mee dat door AQUAFIN NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het Departement Omgeving.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging de gemeentelijke Vroente, en met als kadastrale ligging Herk-de-Stad 2de afdeling Sectie A nr(s) 11, 12A, 12C, 12D, 135, 22F, 331A, 73A, 73B, 73C, 73D, 82G, 85D en Herk-de-Stad 3de afdeling Sectie D nr(s) 1/2 , 1/3, 1A, 2, 7.
Het betreft een aanvraag tot Optimalisatie Overstort Vroente