home

contact  login
zoeken
zoeken

Rooilijnplannen 

Recente rooilijnplannen maken meestal deel uit van een ander plan (verkaveling, RUP). De termijnen van het openbaar onderzoek kunnen daarom wel eens verschillen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op de Technische Dienst – Planning komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs.

Meer info

Technische Dienst - Planning: 013 38 03 10 - jan.celis@herk-de-stad.be

Bekendmaking 

Wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan – afschaffing delen van buurtweg nr. 32 en 34 op de respectievelijke percelen 1e Afd. Sie A nrs. 150A 151 152A 152B 153K 183A 183B  186A 186D 187C 188B 189C 191E 191G, gelegen ter plaatse Daelersveld

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herk-de-Stad maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2019, de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan – afschaffing delen van buurtweg nr. 32 en 34 op de respectievelijke percelen 1e Afd. Sie A nrs. 150A 151 152A 152B 153K 183A 183B  186A 186D 187C 188B 189C 191E 191G, gelegen ter plaatse Daelersveld, heeft aanvaard.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis – Technische Dienst planning  gedurende een termijn van 30 dagen met ingang van 8 juli 2019 tot en met 7 augustus 2019 elke werkdag tijdens de kantooruren (maandag 14u00-19u30, dinsdag t.e.m. vrijdag 9u00-12u00).

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 7 augustus 2019 gestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen:

Nathalie Creten                                                            Bert Moyaers
Waarnemend Algemeen Directeur                                 Burgemeester