home

contact  login
zoeken
zoeken

Wateroverlast 

De hoeveelheid neerslag in de winter neemt volgens wetenschappelijke studies alsmaar toe. In de zomer zijn de buien dan weer intenser, wat zomeroverstromingen veroorzaakt. Dat is één van de gevolgen van de klimaatverandering.

Maar ook de toename van verharde oppervlaktes speelt hier een belangrijke rol. Het water kan moeilijker in de bodem dringen en komt dus sneller in waterlopen rioleringen terecht.

Overstromingen zijn een natuurlijk fenomeen. In de winter is er vaak langdurige neerslag. De waterlopen zoeken dan hun winterbedding (hun natuurlijk overstromingsgebied) op. Maar daar knelt het schoentje. Vele van deze valleien zijn in de loop der tijden volgebouwd en niemand stond stil bij de gevolgen daarvan. 

Maar ook in de zomer kunnen er heel wat problemen optreden. Tijdens een typische zomerse stortbui valt er heel wat water op korte tijd. De riolering voert dit water af naar lagergelegen riolen of waterlopen. Maar vaak kunnen de riolen de toevloed van water niet slikken. Het water komt dan weer terecht op straat of in een lagergelegen gebied. de waterlopen kunnen uiteindelijk ook buiten hun oevers treden.

Hieronder kan je een brochure van de Vlaamse overheid mailen met daarin heel wat informatie over overstromingsveilig bouwen en wonen.

Grondwater