home

contact  login
zoeken
zoeken

Beheer van onbevaarbare waterlopen 

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

U kunt de categorie en de beheerder van een waterloop zelf opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincies.
Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.

Bij niet-geklasseerde waterlopen ligt het beheer in handen van de eigenaar van de aangrenzende oever.

De baangrachten moeten onderhouden worden door de beheerder van de weg (het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente). De private grachten moeten onderhouden worden door de aangelanden of de polders/wateringen.

Info

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20 - Bus 16
1000 Brussel
www.vmm.be
 

Captatieverbod Limburg 

De provincie breidde op 10 juli het captatieverbod uit. In een groot deel van Herk-de-Stad is het verboden water te capteren (zie kaart). Dat betekent dat het verboden is om water uit de waterlopen te onttrekken.

Meer info via www.crisis-limburg.be/droogte

 

Onbevaarbare waterlopen