home

contact  login
zoeken
zoeken

Loden waterleidingen 

Waterleidingen van lood zijn niet goed voor de gezondheid, vooral niet voor zwangere vrouwen en kinderen. Loden leidingen kunnen immers lood afgeven aan het drinkwater. Er worden al lang geen loden leidingen meer geïnstalleerd. Maar vroeger werden in veel gebouwen loden waterleidingen aangelegd. Ook voor lasstukken, verbindingen en andere onderdelen werd lood gebruikt.

Loden leidingen moeten indien mogelijk vervangen worden. Koper of kunststof zijn betere materialen voor waterleidingen.

Hoe herken je loden leidingen?

  • Loden leidingen komen vaker voor in huizen die gebouwd zijn vóór 1970.
  • Kijk naar de kleur van de leiding. Loden leidingen zijn grijs. Koperen leidingen zijn rood, bruin of lichtgroen. Soms zit er verf op de leidingen. Kras even over de verf met bijvoorbeeld een spijker. Kijk zo na wat er onder de verf zit.
  • Als een magneet aan de leiding blijft hangen, dan is het geen lood.
  • Als je met een metalen voorwerp op de leiding tikt, geeft dat een dof geluid.
  • Loden leidingen zijn vaak dikke en kronkelige buizen. Lood is immers een redelijk zacht materiaal. De leidingen zijn daardoor makkelijker te plooien dan staal of koper.

 Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) () vind je voorbeeldfoto's van loden leidingen.

Twijfel je of de leiding van lood is? Neem dan contact op met een loodgieter.

Controleer je leidingen

  • Controleer de aansluiting vóór de watermeter. Is de aansluiting nog van lood? Neem dan contact op met uw watermaatschappij. 
  • Controleer uw binneninstallatie. Aan de watermeter en onder de keukenkraan in de keukenkast ligt de leiding meestal bloot. Je bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de leidingen na de watermeter. Als je huurder bent, dan is de huisbaas verantwoordelijk

Alle loden leidingen en onderdelen moeten indien mogelijk vervangen worden.

Is het niet (onmiddellijk) mogelijk om de binneninstallatie te vervangen? Lees dan zeker de brochure 'Hou je drinkwater loodvrij'. Daarin staan nuttige tips om de loodconcentratie in het leidingwater te beperken.

Drinkwater