home

contact  login
zoeken
zoeken

Kwaliteit van je drinkwater 

Ben je aangesloten op het leidingwaternet?  Dan wordt de kwaliteit van je leidingwater voortdurend gecontroleerd door de drinkwatermaatschappij.  De Vlaamse overheid houdt daar toezicht op.

Bij klachten over je drinkwater (geur- of smaakklachten), kan je je leidingwater gratis laten controleren door de drinkwatermaatschappij.

Als u geen klachten hebt, moet je voor een controle betalen.

Indien gewenst kan je je leiding- of putwater ook zelf laten onderzoeken door een onafhankelijk labo.

Kan je niet aansluiten op het leidingwaternet en gebruik je een eigen grondwaterwinning via een waterput? Dan kan je jaarlijks de kwaliteit van uw grondwater gratis laten controleren.

Meer informatie over het drinkwater in Vlaanderen en de kwaliteit ervan (http://www.vmm.be/water), vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Info

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20 - Bus 16
1000 Brussel

Drinkwater