home

contact  login
zoeken
zoeken

Grondwater 

Controle van grondwater bij eigen grondwaterwinning

Wie als eigenaar van een woning een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn grondwater (putwater) jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Procedure

  • Je moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door jezelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met je af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijg je een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken. De wateranalyse is gratis.
 

Heffing op de winning van grondwater

Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Procedure

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De aangifte voor de heffing van de winning op grondwater heeft betrekking op het voorgaande jaar en omvat onder andere:

  • identificatiegegevens
  • de activiteit
  • de verschillende waterputten
  • de opgepompte hoeveelheden grondwater.

Ondernemingen, instellingen, verenigingen en tuinbouwers doen hun aangifte bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Landbouwers moeten hun aangifte doen via de Mestbank (van de Vlaamse Landmaatschappij).

Info

Voor ondernemingen, instellingen, verenigingen en tuinbouwers
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Aalst
053 72 62 10
info@vmm.be
www.vmm.be

Voor landbouwers
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt
011 29 87 00
www.vlm.be

Grondwater