home

contact  login
zoeken
zoeken

Het Schulensbroek 

Het Schulensbroek is gelegen op de grens van het Hageland, de Zuiderkempen en Vochtig Haspengouw. Dit vanouds laaggelegen en uitgestrekt gebied werd vroeger jaarlijks overstroomd door de bijrivieren van de Demer (vooral de Herk). Grensgebieden zijn dikwijls interessant voor natuurlijke ontwikkeling.  Dat geldt zeker voor het Schulensbroek, een verrassend uitgestrekt vlak stukje Vlaanderen.


Een heus polderlandschap strekt zich uit in de Demervallei tussen Hasselt en Diest. Net als vele andere delen van de Demervallei heeft het Schulensbroek een benijdenswaardige plantenrijkdom waarbij de uitgestrekte graslanden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op tal van weidevogels.

Het Schulensmeer, een uitgegraven meer van +/- 100 hectare centraal in het Schulensbroek gelegen, trekt ook veel watervogels aan, vooral overwinteraars. Ook vissen, amfibieën en insecten vinden hun plekje in het Schulensbroek. Het is een ware hotspot van biodiversiteit. 

Door waterwerken kreeg het gebied ook nog de functie van wachtbekken, waarbij de waterstanden  geregeld worden door de Vlaamse overheid. Verderop gelegen gebieden blijven zo gespaard van overstromingen.

Het Schulensbroek is gelegen in het erkend natuurreservaat “Schulensbroek”, dat reeds meerdere keren is uitgebreid.

De “Vrienden van het Schulensbroek” zetten zich reeds jaren in voor dit natuurgebied. 

Schulensmeer