home

contact  login
zoeken
zoeken

De Vroente (Donk) 

De 'Vroente'* in Donk is een gemeenschappelijk weiland, een curiosium op cultuurhistorisch vlak.

Een gemeenschappelijk weiland is een grasland in eigendom van de gemeenschap waarop meerdere boeren sinds de middeleeuwen hun vee mochten laten grazen.Het systeem van gemeenschappelijke gronden was nog algemeen in de negentiende eeuw. Vandaag is het bijna volledig verdwenen.

De Vroente in Donk is nog steeds een gemeenschappelijk weiland. Het grasland is in eigendom van de gemeente Herk-de-Stad.  Het wordt door paarden en koeien van lokale landbouwers of particulieren begraasd tegen een vergoeding.

De Vroente is gelegen in het uitgestrekte natuurreservaat ‘het Schulensbroek’. Veel weidevogels vinden er hun broedplaats. Het bedreigde Kruipend Moerasscherm (Apium repens) komt er voor als enige vindplaats in Limburg. Het huidige beheer van de Vroente is een goede basis voor deze bedreigde soort. 

De Vroente wordt bedreigd door een algemene verlaging van de grondwatertafel. Het is belangrijk dat er terug water wordt ingebracht. Ook zorgt het huidige overstort van Aquafin voor een verstoring omdat er bij overstorten sterk verontreinigd water in De Vroente komt. De gemeente werkt hiervoor samen met Aquafin aan een oplossing. 

*Als toponiem verwijst vroen naar vroente, het woord voor 'een gemene weide'. Het is afgeleid van 'van de heer', verlengd met het suffix-te. De oorspronkelijke betekenis van het Middelnederlandsevroonte is dus herenland, en vandaar gemeentegrond, gemene weide. Vroen en vroon vinden hun oorsprong in het Oergermaanse fraujaz, dat 'heer' betekent.

Indien je geïnteresseerd bent om je paarden of koeien de Vroente te laten begrazen, neem dan contact op met de dienst Leefmilieu via leefmilieu@herk-de-stad.be of 013 38 03 06. Per dier betaal je 20 euro per jaar. Te betalen aan de balie van het gemeentehuis.