home

contact  login
zoeken
zoeken

Biodiversiteit 

Biodiversiteit staat voor de hele verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet. Met natuurbehoud proberen we zo veel mogelijk van deze diversiteit veilig te stellen. Want ecosystemen kunnen enkel functioneren indien de soorten waaruit ze bestaan in een goede en diverse toestand aanwezig zijn.Hoe diverser de natuur is, hoe robuuster en meer bestand ze is tegen ernstige problemen zoals klimaatverandering. Biodiversiteit is dus een soort levensverzekering voor ecosystemen.

Herk-de-stad wil hieraan ook zijn steentje bijdragen en heeft daartoe een biodiversiteitscharter ondertekend. Met dit charter geeft de gemeente samen met Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek, de Herkse MINA-raad en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan dat ze samen de biodiversiteit in Herk-de-Stad willen behouden en versterken.

Het charter baseert zich op de internationale verdragen voor het behoud van de biodiversiteit samengevat in de post 2010 Aichi Biodiversiteitdoelstellingen en bouwt verder op het project Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten. Dit charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties voor het behoud en herstel nodig zijn.

Je kan het volledige charter hieronder downloaden.

Schulensmeer