home

contact  login
zoeken
zoeken

V-test voor vergelijking energiekosten 

De V-test is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen. De module berekent op basis van uw verbruik hoeveel je het komende jaar zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier.

De resultaten zijn een schatting en gelden niet als exacte prijsvoorspelling van uw eindafrekening.

• gezinnen

Gezinnen, alleenstaanden, samenwonenden, … kunnen zowel voor elektriciteit als voor aardgas de beste leverancier zoeken. Het maakt niet uit of je in een (huur)woning of appartement woont.

Doe de V-TEST! (gezinnen)

• bedrijven

Kleine professionele jaargemeten elektriciteitsafnemers op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA  en professionele jaargemeten aardgasafnemers met een lage drukaansluiting kunnen ook energieleveranciers vergelijken. Je aansluitingsvermogen kan je navragen bij je netbeheerder. Je elektriciteitsverbruik moet beperkt zijn tot 59.999 kWh, je aardgasverbruik tot 149.999 kWh.

Doe de V-TEST! (bedrijven) 

Meer info vind je op de website van de VREG.

Duurzaamheid