home

contact  login
zoeken
zoeken

Plant van hier 

Planten van Hier zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Kortom, Planten van Hier zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Je zou denken dat al ons groen bestaat uit zulk een planten maar …

Door onderzoek weten we dat maar vijf procent van ons groen nog écht Plant van Hier is. Dit komt door de goedkope import van plantmateriaal uit landen zoals Italië en Polen. Om onze Planten van Hier alle kansen te geven om hun natuurlijk leefgebied opnieuw te veroveren, is het label Plant van Hier in het leven geroepen door de Limburgse regionale landschappen.

 Van zaad tot plant

Oogst

De zaden worden ten velde geoogst op geselecteerde bomen en struiken die hier al generaties lang staan.

Opkweek

Planten van Hier worden met de grootste zorg opgekweekt. De kweker kijkt erop toe dat planten uit verschillende streken niet met elkaar gemengd worden. Nakomelingen uit de zandstreek kunnen dus daar terug aangeplant worden.

Handel

Plant van Hier kan rechtstreeks bij de kweker aangekocht worden. Maar ook tuincentra en natuur- en milieuorganisaties hebben Planten van Hier opgenomen in hun assortiment. De verkoper kan je vertellen van waar de planten afkomstig zijn en waar je ze dus het best aanplant.

Controle

Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst tot en met de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren hun handelingen en regelmatig krijgen de bedrijven een doorlichting. Zo waarborgen we de kwaliteit van het label Plant van Hier.

INFO 

http://www.plantvanhier.be/

Duurzaamheid
Plant van hier