home

contact  login
zoeken
zoeken

Klimaatplan 

Op 30 november 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten de Convenant of Mayors of het Burgemeestersconvenant. Met ondersteuning van de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu maakte elke Limburgse gemeente een eigen klimaatplan op.

Het klimaatplangeeft de ambitie weer om het duurzaam beleid in Herk-de-Stad verder vorm te geven. 

Duurzaamheid