home

contact  login
zoeken
zoeken

Het gemeentebestuur ondersteunt het FSC-label en het PEFC-label.

FSC-label 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad sloot een FSC-convenant af met FSC Belgium. 

De ondertekening van het FSC-convenant past in het gemeentelijk beleid inzake duurzame ontwikkeling. Het FSC-label biedt de gemeente de beste garantie dat het papier en hout uit verantwoord beheerde bossen afkomstig zijn.

Om het FSC-convenant in de praktijk om te zetten stelt de gemeente zich volgende doelen:

1. Tegengaan van papierverspilling

Het convenant over verantwoord papierverbruik werkt rond drie facetten:

 • tegengaan van papierverspilling,
 • zo optimaal mogelijk gebruik maken van gerecycleerd papier,
 • gebruik van papier met nieuwe vezels afkomstig uit verantwoord beheerde bossen (FSC-gecertificeerd).

Papierverspilling verminderen is al enkele jaren een aandachtspunt binnen het bestuur. Via bewustmakingsacties wordt geprobeerd het totale papierverbruik terug te dringen. Op minder dan twee jaar tijd slaagde de gemeente er zo in het papierverbruik door de medewerkers drastisch te verminderen, onder meer door standaard recto-verso af te drukken.

Via het convenant engageert het bestuur zich om een reeks nieuwe maatregelen te nemen:

 • opdrachtgevers van allerlei drukwerken: kritisch evalueren of een bepaalde communicatie (zowel intern als extern) wel op papier moet verschijnen, en systematisch op zoek gaan naar (elektronische) alternatieven;
 • nagaan of aanpassingen aan de huisstijl indirect het aantal pagina’s van brieven, rapporten, enz. kan beïnvloeden;
 • opzetten van een kwaliteitsproject zodat fouten (en dus papierverspilling) tijdens drukprocessen maximaal vermeden worden;
 • algemeen gebruik van herbruikbare enveloppes voor interne post;
 • betere afstemming van het aantal gedrukte exemplaren op de grootte van de doelgroep;
 • projecten opstarten om de papierstroom te verminderen (onderzoek van de mogelijkheden van digitalisering van de inkomende documentstromen, verder uitbreiden van elektronische facturatie,...);
 • nieuwe algemene bewustmakingscampagnes (zie hieronder).

 Herk-de-Stad wil zo het algemene papierverbruik opnieuw met vijf procent verminderen.

2. Gebruik van gerecycleerd en/of FSC-gelabeld papier

Met de volgende ingrepen wil het bestuur het verbruik van milieuvriendelijk papier opdrijven:

 • als toiletpapier en sanitair papier voortaan alleen gerecycleerd papier gebruiken;
 • organiseren van een aanbesteding voor het gewone print- en kopieerpapier  in de vorm van gerecycleerd papier;
 • stelselmatig (bij geplande aanbestedingen of andere kansen) ook voor het ‘voorgedrukt papier’ (enveloppen, OCR-papier, xerografisch papier en laserpapier) overstappen naar milieuvriendelijk papier;
 • voor tijdschriften, folders en publicaties die worden uitbesteed bij externe drukkers, stelselmatig de opdracht geven om over te schakelen op gerecycleerd en/of FSC-gelabeld papier. Waar FSC-papier gebruikt wordt, werkt men bij voorkeur en in principe met een FSC  COC – gecertificeerde drukker en wordt het FSC label op het drukwerk aangebracht (door FSC COC gecertificeerde drukker) om aan te geven dat FSC papier gebruikt werd.

3. Verantwoord houtgebruik 

Voor alle bouw- en verbouwwerken in de gemeentelijke gebouwen legt de gemeente aan alle aannemers en leveranciers die hout gebruiken of leveren de verplichting op om zo veel mogelijk FSC-hout of ander duurzaam geëxploiteerd hout te gebruiken. Dat is van toepassing voor ruwbouwwerken, schrijnwerken, dakwerken, interieurbouw en (kantoor)meubelen.

4. Actieplan algemene bewustmaking medewerkers

Om de beoogde vijf procent vermindering van papierverbruik te realiseren, vraagt Herk-de-Stad ook de aandacht van zijn personeel. Uiteraard is het daarbij ook de bedoeling om de medewerkers (meer) milieubewust te maken.

INFO

http://www.fsc.be/

PEFC-Label 

Het gemeentebestuur ondersteunt het FEFC-label. De PEFC-boscertificatie geeft de garantie dat het hout (of papier) een legale en duurzame herkomst heeft. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen kunnen het PEFC-label dragen.

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt een evenwicht in tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Een greep uit de PEFC-criteria voor duurzaam bosbeheer.

 • Ecologisch:
  • Een boom oogsten = een boom herplanten
  • De biodiversiteit in het bos bewaren
 • Sociaal:
  • De rechten van de mensen die van het bos leven en/of wonen verzekeren
  • Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders
 • Economisch:
  • De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout
  • Het stimuleren van de lokale economie

Het PEFC-label

Het PEFC-systeem heeft twee missies:

 • duurzaam bosbeheer waarborgen en verbeteren
 • hout als materiaal promoten en hierbij de consument een dubbele garantie bieden: legaliteit en duurzaamheid

PEFC garandeert:

 • dat bossen duurzaam beheerd worden en gecontroleerd worden
 • dat de houtstromen opgevolgd worden binnen bedrijven die het hout verwerken, door een onafhankelijke controle

Jij doet toch ook mee?!?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor de toekomst van onze bossen. Dit kan door verantwoorde aankopen te doen en te letten op het PEFC-label. Alle producten uit een duurzaam beheerd bos kunnen het PEFC-label dragen. In de praktijk gaat het vooral om hout en papier.

Een greep uit het aanbod:

 • Bouwen en verbouwen : houtskelet, balken, ramen, deuren, trappen,…
 • Binneninrichting : vloerbekleding, kasten, tafels, stoelen, zetels,…
 • Buiteninrichting : klimtoestellen, schommels, afsluitingen, bloembakken, banken,…
 • School- en kantoormateriaal : print- en kopieerpapier, enveloppes, potloden, schriften, mappen, meubilair, kartonnen bekers, toilet en –huishoudpapier,…

Bij heel wat producten is het PEFC-logo rechtstreeks aangebracht op het product zelf of op zijn verpakking. Als dit niet zo is, dan dient op de factuur vermeld te worden welke producten PEFC-gecertificeerd zijn.

Je vindt de PEFC-gecertificeerde producten bij PEFC-gecertificeerde bedrijven, maar ook in warenhuizen en doe-het-zelfzaken. De PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten kun je opzoeken via www.ikzoekpefc.be of je kan een gratis papieren gids aanvragen via info@pefc.be

INFO

PEFC Belgium vzw: www.pefc.be of 02 223 44 21
www.ikzoekpefc.be

  

Duurzaamheid