home

contact  login
zoeken
zoeken

COPRO-label 

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad gebruikt zelf voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken voornamelijk materialen die over het COPRO-label beschikken. Het COPRO-label is een milieukeurmerk.

COPRO is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1983 werd opgericht door twee groepen stichtende leden: de openbare instellingen en de gebruikers (wegenbouwaannemers) van de producten die COPRO controleert. COPRO verzorgt onder meer de certificatie en de keuring van asfaltmengsels, puingranulaten, schanskorven, vangrails, geotextielen,...

De vzw COPRO heeft als voornaamste doel het organiseren, harmoniseren en bevorderen van de kwaliteit en controles van bouwproducten. COPRO is voor deze taken erkend door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Door certificering wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde granulaten bij diverse bouwwerken te stimuleren. De COPRO-keuring heeft dus een wettelijke basis. Indien het nieuwe natuurlijke materialen betreft dienen deze uiteraard geen COPRO-keurmerk te dragen.

Bij wegen- en andere bouwwerken kunnen zowel ‘nieuwe’ natuurlijke materialen, als materialen voor hergebruik worden toegepast:

  • Bij het aanwenden van puingranulaten via aankoop (inerte granulaten en asfaltgranulaten) voor toepassing in wegen- of bouwwerken dient men steeds, aldus het VLAREA, te voorzien in materialen die COPRO gekeurd zijn indien de granulaten hergebruikt zijn.
  • Indien men opteert om breekmateriaal (breekpuin) aan te wenden van de afbraak van wegen en/of bouw van een locatie en deze materialen wenst te hergebruiken op dezelfde locatie dient een keuring te worden uitgevoerd door COPRO. COPRO voert een staalname uit zodat na analyse eventueel het attest (certificaat) wordt afgeleverd dat het breekmateriaal geschikt is als puingranulaat voor de uit te voeren werken op de locatie waar het oorspronkelijk van afstamt.
  • In een derde situatie kan men kiezen om een keuring te laten uitvoeren van een afgebakende hoeveelheid puingranulaat. Hetzelfde scenario wordt gevolgd. Indien goedgekeurd mag dit product worden aangevoerd voor de uit te voeren wegen- en bouwwerken.
Duurzaamheid