Vergunningen 

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, kan je een omgevingsvergunning nodig hebben. Je moet zelf nagaan welk type van omgevingsvergunning je nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). 

Je vindt dit in de indelingslijst die je via de website van het  Departement Omgeving kan raadplegen. Achter elke rubriek staat een nummer vermeld (1, 2 of 3), dit duidt op de indelingsklasse:

  • klasse 3: de minst hinderlijke activiteit
  • klasse 2: minder hinderlijke activiteit
  • klasse 1: de meest hinderlijke activiteit.

Je dient dus altijd deze indelingslijst te raadplegen als je wilt nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Deze lijst is niet alleen van toepassing op bedrijven, ook particulieren kunnen een omgevingsvergunning nodig hebben, bijvoorbeeld voor de opslag van meer dan 5000 liter stookolie, de droogzuiging bij bouwwerken,….

Een handig hulpmiddel om te bepalen of een geplande activiteit al dan niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, is de Vlaremwegwijzer van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.  Hierbij wordt vooral gemikt op vrij eenvoudige activiteiten (zelfstandigen en KMO’s) en minder op complexe industriële inrichtingen (vb. olieraffinaderij).

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Kies uit de lijst van activiteiten één of meerdere activiteiten die je op eenzelfde locatie wenst uit te baten.
  • Stap 2: Doorloop de vragenlijst (gaande van een vijftal tot tientallen vragen). Je vindt bij elke vraag aan de rechterzijde aanvullende informatie die je kan helpen bij het beantwoorden van de vraag.
  • Stap 3: Na het doorlopen van de vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van je bedrijf en de overeenkomstige rubrieken. Dit kan je gebruiken bij het indienen van een melding of milieuvergunningsaanvraag. 

Info
Dienst Omgeving
Tel. 013 38 03 34
e-mail: omgeving@herk-de-stad.be