Park Olmenhof-Harlaz 

Herk-de-Stad is de trotse eigenaar van het beschermde landschap ‘Oude boomkwekerij De Pierpont’, in de volksmond ook gekend als het park Olmenhof en het bos Harlaz.

Het domein ‘Oude boomkwekerij De Pierpont’ werd bij Ministerieel Besluit van 23 maart 1987 beschermd als landschap om reden van de (natuur)wetenschappelijke, (cultuur)historische en esthetische waarde:

  • (natuur)wetenschappelijke waarde: “Het voorkomen van de rijkste dendrologische verzameling in de provincie Limburg (Een bomen- en struikeninventaris opgesteld door W. Creten en P. Vangeel, verschenen in ‘Natura Limburg’ 1973 en in ‘Nawoord’ 1972 en 1973 toont de plantkundige waarde van het gebied aan)”;
  • (cultuur)historische waarde: “Het terrein was eigendom van de Heer Jan Godgaaf-Hermans (1772-1856), stichter van één der eerste boomkwekerijen in België”;
  • esthetische waarde: “De rijke verzameling binnen een beperkte oppervlakte aan zeldzame bomen, waarvan meerdere exemplaren meer dan 100 jaar oud zijn en respectabele afmetingen bereikt hebben, biedt een hoge visuele belevingswaarde”.

Het gebied is volledig in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als gemeentelijk park met onder meer een minigolfterrein en een dierenpark. Het bestaat onder andere uit vijvers, bos, bomengroepen en een gazon. Het gemeentehuis is gelegen in het westen van het park.

De steenweg van Herk-de-Stad naar Sint-Truiden verdeelt het domein in een westelijk deel, park Olmenhof, en een oostelijk deel, bos de ‘Harlaz’. Het geheel is ongeveer 15 ha groot.

Het park is op slechts enkele honderden meters van het centrum van Herk gelegen en functioneert als een groene long voor het centrum. Het is een parkachtige ‘buitenruimte’ voor het hoofddorp met landschappelijke en recreatieve kwaliteiten.

Voor het domein werd in april 2008 een landschapsbeheersplan opgemaakt om ervoor te zorgen dat via beheersmaatregelen het park behouden en waar mogelijk nog opgewaardeerd kan worden voor onze toekomstige inwoners.