Milieubarometer 

De gemeente Herk-de-Stad houdt sinds 2005 een ‘milieubarometer’ bij ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid.

Het is een instrument dat bestaat uit een twintigtal indicatoren. Op deze manier wordt de huidige milieutoestand in de gemeente in beeld gebracht en kan het gevoerde milieubeleid worden bijgestuurd.

Indicatoren zijn parameters die gaan over verschillende milieuthema’s zoals water, energie en natuur.

Deze parameters worden jaarlijks bijgehouden om het duurzaam gemeentelijk beleid op te volgen, waar te nemen of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben en om indien nodig bij te sturen.

Klik op onderstaande link om de milieubarometer van 2013 te raadplegen.