Duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling, duurzame samenleving, duurzame industrie, duurzame landbouw. Deze woorden ben je wellicht op verschillende plaatsen tegengekomen, maar wat betekent het begrip 'duurzaamheid' nu eigenlijk?

Het begrip Duurzame Ontwikkeling is in 1987 door Brundtland gelanceerd in het rapport 'Our Common Future' van de Verenigde Naties. Het rapport stelt dat er grenzen aan de groei gesteld moeten worden omdat de biosfeer de effecten van de menselijke activiteiten niet meer kan absorberen als de ontwikkeling niet wordt omgebogen. Grenzen zijn niet absoluut maar afhankelijk van de huidige stand van de technologie, de sociale organisatie van de aanwezige (ecologische) hulpbronnen en de mogelijkheden. In dit rapport wordt de term Duurzame Ontwikkeling geïntroduceerd.

Duurzame ontwikkeling is een verandering waarin de exploitatie van hulpbronnen, de richting van investeringen, de oriëntatie van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen afgestemd worden op de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Duurzaamheid heeft te maken met de levenskwaliteit in een samenleving - zowel economisch, sociaal als ecologisch gezien. Al deze elementen tezamen maken dat een samenleving een gezond, productief en zinvol bestaan kan geven aan alle ingezetenen in het heden maar ook zeker in de toekomst.