Ecologisch bermbeheer 

Bermen zijn kleine natuurgebiedjes langs onze wegen. Om die natuurwaarde zo hoog mogelijk te houden, worden ze gemaaid volgens een wegbermbeheersplan. Het wegbermbeheerplan dat in Herk-de-Stad gehanteerd wordt, heeft tot doel visueel aantrekkelijke bermen te creëren waarin allerlei insecten en vlinders volop kansen krijgen. Het plan is opgesteld volgens een aantal wettelijke voorschriften, het wegbermdecreet.

Het wegbermdecreet stelt dat er geen biociden gebruikt mogen worden en dat er buiten de bebouwde kom niet mag gemaaid worden voor 15 juni. Enkel omwille van veiligheidsredenen mogen sommige bermen wel al eerder gemaaid worden. Het maaisel moet steeds afgevoerd worden. Indien het maaisel blijft liggen, vindt er een constante bemesting plaats waardoor de biodiversiteit afneemt ten nadele van de verschillende soorten bloemen, insecten en vlinders.

In Herk-de-Stad wordt ongeveer 114 kilometer berm op deze ecologisch verantwoorde manier gemaaid.

Alle bermen worden jaarlijks minstens één keer gemaaid, gespreid over drie maaibeurten (mei-juni (1ste periode), juli (2de periode) en september-oktober (3de periode)). Op de onderstaande kaarten, die louter informatief zijn, kan je zien wanneer jouw straat aan de beurt komt.

Meer informatie

Dienst Leefmilieu
013 38 03 34
leefmilieu@herk-de-stad.be