home

contact  login
zoeken
zoeken

Meldpunt voor schadelijke dier- en plantensoorten 

Invasieve dier- en plantensoorten zijn planten of dieren die van nature niet in Vlaanderen voorkomen én die voor problemen zorgen. Ze brengen de biodiversiteit in gevaar, berokkenen economische schade of veroorzaken problemen voor de volksgezondheid. Daarom wil de Vlaamse overheid deze invasieve soorten zo snel mogelijk opsporen, zodat ze kan ingrijpen vooraleer de populatie te groot wordt.

Op de website van het  meldpunt voor invasieve soorten kan je, na registratie, melden waar de overlastsoorten zich bevinden. Terreinbeheerders en lokale overheden zullen dan de nodige maatregelen treffen. Op de site vind je ook herkenningsfiches die je helpen om de verschillende soorten te onderscheiden.

Info
Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel. 02 551 81 01
e-mail: anb@vlaanderen.be
 www.natuurenbos.be

Distel