home

contact  login
zoeken
zoeken

Rattenbestrijding 

Bruine ratten bevinden zich veelal langsheen rioleringen, in de buurt van afval en in de omgeving van stallen. Zwarte ratten zijn vaak te vinden in de gebouwen (vnl. stallen) zelf. Muskusratten bevinden zich in de aanwezigheid van water. Tegen ratten kan best zo snel mogelijk opgetreden worden, voordat de plaag oncontroleerbaar wordt.

Zijn de ratten afkomstig van een waterloop in de buurt?

Als je denkt dat de ratten afkomstig zijn van een waterloop in de buurt (1ste, 2de of 3de categorie, dus geen kleine grachtjes) neem je best contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die verantwoordelijk is voor de rattenbestrijding in de Vlaamse waterlopen.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
tel. 011 29 12 70 (vestigiging Hasselt)
e-mail: info@vmm.be

Worden de ratten aangetrokken door vuilnis in de omgeving?

Als je denkt dat de ratten aangetrokken worden door vuilnis in de omgeving (composthoop, kippenren, stallen. ..) ben je als eigenaar of huurder zelf verantwoordelijk om het probleem aan te pakken (Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen). In de gespecialiseerde handel kan je terecht voor rattenvergif.

Het is ook belangrijk dat de oorzaak weggenomen wordt. Ratten blijven anders terugkomen, ook al heb je vergif gelegd.

Mogelijke oplossingen:

  • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
  • Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Hang nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Zijn de ratten afkomstig van andere private eigendommen (composthoop, kippenren, stallen, …)?

Verwittig de dienst Leefmilieu zodat zij de eigenaar of huurder kunnen contacteren om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Zijn de ratten afkomstig van het openbaar domein?

De Technische Dienst-Uitvoering stuurt gratis de gemeentelijke rattenvanger langs om het gepaste bestrijdingsmiddel aan te brengen. Je kan je melding doorgeven via ons digitaal loket.

Info
Dienst Leefmilieu
013 38 03 06
leefmilieu@herk-de-stad.be

rat