home

contact  login
zoeken
zoeken

Bouwadvies 

Via Dubolimburg en het Centrum voor Duurzaam Bouwen kan je een advies krijgen over je bouw- en renovatieplannen zodat je zowel op financieel vlak als wat betreft je leef- en wooncomfort een optimaal bouwproject kan realiseren.

Herk-de-Stad heeft bovendien een overeenkomst met Dubolimburg waardoor je minder betaalt voor het bouwadvies dat zij je geven.

Dubolimburg biedt verschillende mogelijkheden aan:

Gratis Huisdokter
Als je renovatiewerken plant, kan je gedurende twee uur het gratis advies van een Dubolimubrgspecialist aan huis inroepen. Er wordt concreet bekeken welke duurzame ingrepen nodig zijn om er voor te zorgen dat de woning meteen al klaar is voor de toekomst, om op die manier te vermijden dat nu wordt gedaan wat later niet meer kan worden veranderd. Belangrijk is dat het ambitieniveau voldoende hoog is. Dit wordt geval per geval bekeken, afhankelijk van het budget van de verbouwer. Het principe is: wat men doet goed en degelijk uitvoeren, streven naar een Bijna-EnergieNeutrale woning (BEN-woning) en stapsgewijs werken.

Gratis Quickscans
Een gratis Quickscan is een kort mondeling advies dat in maximaal twintig minuten een antwoord geeft op je concrete vragen rond duurzaam bouwen. Je krijgt ook telkens informatie over premies. Quickscans worden gegeven in de gebouwen van Dubolimburg op de voormalige mijnsite in Zolder.

Bouwadvies
Ga je grondig renoveren of wil je je nieuwbouwplan laten doorlichten met het oog op winst wat betreft budget en wooncomfort? In maximaal 1 uur kan je je (ver)bouwplan laten screenen door de specialisten van Dubolimburg en krijg je naast een informatiebundel ook de nota's van het gesprek. Een Bouwadvies kost 75 euro, en kan enkel  na afspraak. Inwoners van Herk-de-Stad betalen slechts 25 euro.

Bouwadvies XL
Het Bouwadvies XL (op maat) zorgt voor een volledige check-up van je (ver)bouwplannen. De screening gebeurt na voorafgaande studie van de (ver)bouwplannen. Daarna wordt in een persoonlijk gesprek het maatadvies toegelicht, inclusief een bezoek aan de permanente tentoonstelling – waar vele duurzame toepassingen (cv-ketels, isolatie, hemelwateropvang, …) middels een praktische opstelling worden verduidelijkt. Na afloop van het advies krijg je een uitgebreid schriftelijk dossier. Een Bouwadvies XL kan enkel na afspraak. Kostprijs: 199 euro. Inwoners van Herk-de-Stad betalen slechts 99 euro.

Je kan een huisbezoek of advies aanvragen via www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be.

Meer info vind je ook op de website van Dubolimburg.

Bouwen en verbouwen