Vastgoedinformatie 

Stedenbouwkundige informatie kan via onderstaand formulier aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Het kan gaan om stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie) of een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister).

Geef bij je aanvraag duidelijk aan of je enkel de vastgoedinfo of ook een uittreksel uit beide of één van beide registers nodig heeft.

Kostprijs

  • vastgoedinformatie (= exclusief stedenbouwkundig uittreksel): 50 euro per perceel
  • stedenbouwkundige uittreksel (= uittreksel uit vergunningen- en plannenregister): 50 euro per perceel
  • uittreksel plannenregister: 25 euro per perceel
  • uittreksel vergunningenregister: 25 euro per perceel

Info
Dienst Omgeving
013 38 03 34
omgeving@herk-de-stad.be
www.notaris.be
www.biv.be

Model inlichtingenformulier vastgoedinformatie 

Identificatie van de aanvrager

Naam *:
Aard aanvrager :
Adres *:
Postcode *:
Plaats *:
Telefoon *:
E-mail *:
Uw referentie :
Datum van aanvraag (dd-mm-jjjj) *:

Identificatie van het onroerend goed

Deelgemeente :
Straat :
Huisnummer :
Busnummer :
Type onroerend goed :
Huidige eigenaar(s) onroerend goed :
Adres huidige eigenaar :

Vastgoedinformatie (kostprijs: 50 euro)

Stedenbouwkundig uittreksel

 Uittreksel plannenregister (kosprijs: 25 euro)
 Uittreksel vergunningenregister (kostprijs: 25 euro)

Identificatie van het perceel

Kadastrale afdeling *:
Kadastrale sectie *:
Kadastraal perceelnummer *:
Indien perceelnummer niet recent: situeringsplan toevoegen : (doc,docx,pdf,jpg,jpeg)
Extra bijlage (begeleidende brief) toevoegen : (doc,docx,pdf,jpg,jpeg)
Kadastrale aard :
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen