home

contact  login
zoeken
zoeken

Subsidie voor het in stand houden van zwaluwkolonies 

Het aantal zwaluwen is de laatste jaren drastisch teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is in onze streek grotendeels verleden tijd. Als je het geluk hebt dat er een zwaluwnest aan je gevel of kroonlijst hangt, verwijder die dan niet. Het gemeentebestuur wil je hiervoor belonen met een premie.

Subsidiebedrag

De subsidie wordt gegeven voor de huiszwaluw en de boerenzwaluw en bedraagt 20 euro voor minder dan drie nesten, 35 euro voor drie tot en met zes nesten en 50 euro voor zeven of meer nesten. De aanvraag voor deze premie kan ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 juli.

Info
Dienst Leefmilieu
tel. 013 38 03 34

Formulieren

Subsidie voor kleine landschapselementen 

Kleine landschapselementen (KLE's) zoals hagen, poelen, bomen en houtwallen hadden in het verleden een belangrijke functie in ons landschap. De doornige hagen dienden als voorlopers van prikkeldraad om het vee in de weide te houden, poelen werden aangelegd als drinkplaats voor de dieren, houtkanten brachten geriefhout op en knotbomen ontwaterden de natte weilanden. Veel van deze historische KLE’s dreigen verloren te gaan. Vandaag dragen deze KLE’s echter bij tot een grotere biodiversiteit. Zij zijn onder andere de schuilplaats van vele kleinere diersoorten. De gemeente Herk-de-Stad is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen en bevordert daarom de aanleg en het onderhoud van KLE’s met een subsidie.

Aanplant  
  Bedrag
Hagen en heggen 1,50 euro/lm
Houtkanten 0,50 euro/m2
Loofbomen en knotbomen 15 euro/boom of 2,50 euro/stek
Hoogstamfruitbomen + 5 jaar vormsnoei 35 euro/boom
Aanleg  
  Bedrag
Poel 200 euro/poel
Onderhoudspremie  
  Bedrag
Haag of heg Tweejaarlijks 0,50 euro/lm of max. 250 euro
Houtkant 0,14 euro/m2
Knotbomen 10 euro/boom of max. 250 euro
Eenmalig achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen Max. 30 euro per boom tot max. 250 euro
Onderhoud poel 100 euro/poel om de 5 jaar beperkt tot 200 euro/jaar

 

Info
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)
Kasteel de Fauconval
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
011 31 38 98
info@rlh.be
www.rlh.be

RLHV bezorgt je meer info over KLE's en helpt je bij het aanvragen van je subsidie.

Dienst Leefmilieu
tel. 013 38 03 34
leefmilieu@herk-de-stad.be

Formulieren

Subsidie voor energiebesparende maatregelen (dakisolatie, glas) 

Investeren in isolatie van de woning is de meest efficiënte energiebesparing. De voornaamste isolatie situeert zich aan de bovenzijde, nl. de dakisolatie.  Met een degelijke dakisolatie kan je makkelijk tot dertig procent besparen op je energiefactuur. Een goed geïsoleerd dak bestaat niet enkel uit degelijk isolatiemateriaal, maar ook uit een winddicht onderdak en een dampscherm.   

De betrachting is uiteraard om het ganse plaatje te isoleren: van het dak - over muren en vensters - tot de vloer.  Pas dan kunnen we spreken van een totaalisolatie.

In Herk-de-Stad is er een subsidieregeling voor het plaatsen van een degelijke dakisolatie en het aanleggen van een winddicht onderdak.  Bijkomend wordt het plaatsen van superisolerende beglazing gesubsidieerd. Dit houdt in: het vervangen van enkel of dubbel glas naar superisolerend glas, met een Ug-waarde van 0,8 of lager.  

Subsidiebedrag

De gemeentelijke subsidie voor dakisolatie (zowel voor hellende als voor platte daken) bedraagt 2 euro/m² (max. 500 euro/woning). De isolatie moet een Rd-waarde hebben van 6,7 m2K/W (voor isolatie in rotswol betekent dit ongeveer 24 cm dik) en de woning moet een winddicht onderdak hebben. Is er geen winddicht onderdak, dan geeft de gemeente een subsidie voor de aanleg ervan van 5 euro/m² met een maximum van 500 euro per woning.

Voor de vervanging van enkel of dubbel glas (Ug-waarden van min. 0,8 of lager) wordt een subsidie gegeven van 10 euro/m² (max. 500 euro per woning).

Deze subsidies kunnen enkel worden aangevraagd na goedkeuring van de vergelijkbare subsidie bij Infrax.

Info
Dienst Leefmilieu
tel. 013 38 03 34
e-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be

Formulieren

Subsidie uitvoering van natuurbeheerwerken door jeugdverenigingen 

Jeugdverenigingen die de Herkse natuur helpen onderhouden mogen rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente. Door jongeren onder deskundige leiding te laten werken aan het beheer van het Herkse groen worden ze aangezet om de natuur te respecteren en te behouden voor de toekomst. Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie aan zowel de deelnemende jeugdverenigingen als aan de inrichtende vereniging, die het geheel deskundig begeleidt.
 

Subsidiebedrag

Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie van 3,75 euro per manuur voor de deelnemende jeugdverenigingen. De inrichtende vereniging – die het geheel deskundig begeleidt – krijgt 1 euro per manuur als onkostenvergoeding voor die manuren die zijn gepresteerd door een deelnemende vereniging.

Info 
Dienst Leefmilieu
tel. 013 38 03 34
e-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be

Formulieren

Subsidie voor het aankopen van natuurterreinen 

Provinciale en gewestelijke natuurverenigingen die terreinen beheren kunnen rekenen op een subsidie voor de aankoop van natuurterreinen in Herk-de-Stad. De terreinen moeten wel ingericht en beheerd worden als natuurgebied.

Subsidiebedrag

De toelage bedraagt maximum 8 % van de totale aankoopprijs van de natuurterreinen, inclusief notaris- en registratiekosten.

Formulieren

natuur