home

contact  login
zoeken
zoeken

Sorteren en recycleren 

Heel wat van het geproduceerde afval kan gesorteerd worden om het daarna te recycleren. Indien je het afval op de juiste manier aanlevert, moet dit niet verbrand of gestort worden. Ook door te sorteren of te recycleren help je dus de afvalberg te verkleinen.

Voor de verschillende soorten afval is de manier van ophaling en verwerking telkens anders.

In de  afvalkalender en op ww w.limburg.net/sorteerregels vind je de sorteerregels voor de verschillende afvalsoorten terug.

Recycleren