home

contact  login
zoeken
zoeken

Quota en tarieven 

Afval is onvermijdelijk en het kost handenvol geld om het afval te verwerken. Om de verwerkingskosten onder controle te houden, wordt er gewerkt met vier quota, berekend op de normale afvalproductie van een gezin. Een quotum is het maximale gewicht dat je jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis naar het recyclagepark kan brengen. De quota zijn ruim voldoende voor wie normale hoeveelheden naar het park brengt. Zolang je die quota niet overschrijdt, hoef je niet te betalen. Niet voor elke afvalfractie is een quotum gesteld. Sommige afvalfracties kan je altijd gratis brengen, voor andere moet je vanaf de eerste kilogram betalen. 

Quota

Per gezin kan je volgende hoeveelheden gratis naar het park brengen:

 • Recycleerbaar afval: onbeperkt
 • Groenafval: 400 kg/gezin
 • Zuiver bouwpuin: 1.000 kg/gezin
 • Asbest: 200 kg/gezin

Wanneer je gezin een vrijstelling heeft opgebruikt, worden volgende tarieven aangerekend:

 • Groenafval: 0,05 euro/kg
 • Zuiver bouwpuin: 0,025 euro/kg
 • Asbest: 0,08 euro/kg

Voor volgende afvalfracties moet je vanaf de eerste kilo betalen:

 • grond en hout: 0,05 euro/kg
 • gemengd bouwpuin en gipsplaten: 0,08 euro/kg
 • grofvuil, roofing en treinbielzen (c-hout): 0,18 euro/kg

Tips

 • Voor sommige afvalfracties gelden verschillende quota en tarieven. Wanneer je deze samen afvoert naar het reclagepark, moet je meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste tarieven aangerekend worden. Daarvoor moet je het park niet verlaten. Passeer je niet opnieuw langs de weegbrug, dan wordt het hoogste tarief van de afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.
 • De weegbruggen op het recyclagepark kunnen gewichten tot dertig ton registreren en tot vijf kilo nauwkeurig wegen. Dit betekent dat wanneer je bij een bezoek aan het park minder dan vijf kilo aflevert, er vijf kilo aangerekend wordt. Vanaf vijf kg rondt het gewicht naar boven of beneden af volgens de gangbare afrondingsregels.
 • Let er zeker op dat er geen ander voertuig op de weegbrug staat als je auto of fiets wordt gewogen.
 • Ben je met twee naar het recyclagepark gekomen? Zorg dat je ook allebei opnieuw in de auto zit wanneer je voor de tweede maal de weegbrug oprijdt.
 • Beperk het aantal bezoeken aan het recyclagepark door gebruik te maken van de huis-aan-huisinzamelingen voor de verschillende fracties en/of de glas- en textielcontainers die verspreid staan in de gemeente.
 • Voorkom zoveel mogelijk afval of probeer te hergebruiken. Sorteer de rest zorgvuldig. 
Afval2