home

contact  login
zoeken
zoeken

Sloopadvies 

Door selectief te slopen creëert men zo veel mogelijk zuivere afvalstromen die maximaal kunnen herbruikt en gerecycleerd worden. 

Sloopinventaris

Omdat selectief slopen nog onvoldoende ingeburgerd is, heeft de OVAM het opstellen van een sloopinventaris verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden.  Deze leidraad (o.a. opstellen van een sloopinventaris) kan echter ook gebruikt worden voor andere doeleinden en is zeker interessant om na te kijken alvorens de werken aan te vangen (www.ovam.be/selectief-slopen-ontmantelen).

Asbest

Het is in ieder geval steeds belangrijk om astbesthoudende materialen te scheiden van de rest van het afval. Hiervoor doet men best beroep op een professionele asbestverwerker.  Bij het zelf verwerken van asbest gelden een aantal belangrijke voorwaarden omdat asbest ernstige gezondheidsrisico’s kan inhouden.  Meer info hierover vind je op asbestinfo.be.

Voorzorgsmaatregelen bij verwijderen van hechtgebonden asbest (wettelijk verplicht)

 • Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren
 • Demonteer asbestelementen één voor één met de hand  (losschroeven, losmaken) en probeer het niet te breken
 • Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer)
 • Gooi asbestelementen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond  (bv. via een hoogtewerker)
 • Gebruik een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en  zorg dat het goed aansluit
 • Gebruik een wegwerpoverall. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af
 • Sla buitenshuis de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk op en bevochtig (of dek af)
 • Voer zo snel mogelijk af
 • Asbest binnenshuis
  • Maak achteraf alles schoon met water en gooi dweilen, doeken,...nadien weg
  • Verlucht goed
 • Asbest buitenshuis:
  • Sluit ramen en deuren
  • Schakel het ventilatiesysteem uit

Wat is verboden?

De volgende zaken zijn  verboden:

 • hogedrukreinigers
 • mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven, boormachines, hoekslijpmachines

Afvoeren van de verschillende afvalmaterialen

Waar de gescheiden fracties naartoe moeten gebracht worden, is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het afval:

 • zuiver bouwpuin tot 1000 kg/jaar/gezin kan gratis naar het recyclagepark gebracht worden, bij overschrijding kan je mits betaling op het recyclagepark terecht;
 • gemengd bouwpuin (bestaande uit meer dan één afvalstof) kan mits betaling afgeleverd worden bij het recyclagepark of via een erkend transportbedrijf vervoerd worden naar een klasse 3-stort
 • grote hoeveelheden bouwpuin kan men beter naar een verwerkingsinrichting brengen of naar een (COPRO) erkende inzamelaar die bevoegd is om deze afvalstoffen te ontvangen;
 • asbest tot 200 kg/jaar/ gezin kan je gratis naar het recyclagepark brengen, bij overschrijding kan je mits betaling op het recyclagepark terecht
 • roofing en andere bitumineuze stoffen kunnen steeds mits betaling op het recyclagepark afgeleverd worden;
 • extreem grote hoeveelheden roofing en bitumineuze stoffen breng je beter naar een verwerkingsinrichting of een inzamelaar die bevoegd is;

De tarieven kan je hier raadplegen.

Tips voor het verminderen van bouwafval:

 • stem bouwsystemen en -ontwerp op elkaar af;
 • koop liever geen verpakkingen voor eenmalig gebruik maar probeer materiaal uit bulk aan te kopen;
 • kies materiaal dat opnieuw te gebruiken is of verwerkt kan worden;
 • probeer met de betrokken aannemers af te spreken dat zij hun ''eigen'' afval sorteren en terug meenemen;
Sloopadvies