home

contact  login
zoeken
zoeken

Herbruikbare bekers 

Wij feesten graag. Jammer genoeg brengen fuiven en evenementen vaak heel wat afval met zich mee. Vooral de plastic wegwerpbekertjes wegen zwaar op het milieu. Een eenvoudig en goedkoop alternatief zijn herbruikbare bekers. Je kan heel wat afval voorkomen door op feesten, fuiven of evenementen de plastic wegwerkbekers te vervangen door herbruikbare kunststofexemplaren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor u als organisator een budgetvriendelijke keuze!

Herk-de-Stad stelt gratis herbruikbare bekers ter beschikking.

Voorwaarden voor de uitlening van de herbruikbare bekers:

  • Na gebruik worden de herbruikbare bekers afgewassen en afgedroogd en vervolgens netjes opgeborgen in de daartoe bestemde koffer.
  • De herbruikbare bekers worden teruggebracht bij Jeugdhuis XL op de afgesproken datum.
  • Het gebruik van de bekers is enkel en alleen toegestaan voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Herk-de-Stad en die georganiseerd worden door Herkse verenigingen, scholen, VCLB en adviesorganen.
  • Er wordt een garantiesom gevraagd voor de uitlening.  Deze bedraagt 125 euro bij het ontlenen van maximaal 500 stuks, 200 euro bij het ontlenen van tussen 500 en 1000 stuks en 375 euro bij het ontlenen van meer dan 1000 stuks.

Per ontbrekende of kapotte beker wordt 1 euro aangerekend aan de ontlener. Indien de bekers niet netjes worden teruggebracht, wordt 75 euro aangerekend. Het verschuldigde bedrag wordt in mindering gebracht van de garantiesom.

Info
Dienst Jeugd
013 77 51 04

Herbruikbare bekers