home

contact  login
zoeken
zoeken

Koel je Goed 

Met de campagne ’Koel je Goed’ wil het Departement LNE de aandacht vestigen op het belang van een goed afgesteld en gekeurd airconditioningsysteem. Ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. Door een regelmatige energetische keuring van de airco verhoogt het rendement, vermindert het energieverbruik en worden er minder broeikasgassen uitgestoten. In Vlaanderen zijn er naar schatting 160.000 gebouwen waarvan de airco periodiek moet worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige.

Meer weten? Kijk op www.koeljegoed.be.