home

contact  login
zoeken
zoeken

Geef je melding digitaal door aan de technische dienst 

Soms kan het gebeuren dat je plotseling wordt geconfronteerd met een verzakking in het wegdek, een omgevallen boom in een waterloop, onduidelijke signalisatie, papier dat niet opgehaald is, …  Alle problemen in verband met de infrastructuur van de gemeente kan je online melden via het e-loketformulier op www.herk-de-stad.be/digitaal-loket/iets-melden of via de stadsapp. Niet alle voorzieningen behoren toe aan de stadswerking, zoals bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of huisvuil of groenafval dat niet opgehaald is. Deze problemen kan je beter rechtstreeks laten weten aan de betrokken instantie. Hiervan vind je ook een handig overzicht op www.herk-de-stad.be/digitaal-loket/iets-melden. Geen internet bij je thuis? Meld dan je probleem aan de balie van het stadhuis. Dit kan ook telefonisch via 013 38 03 10.