home

contact  login
zoeken
zoeken

Tonnage- en snelheidsbeperking in Herkse straten door wegenwerken Spalbeek 

In de Bosstraat, Nieuwmolenstraat, Gaserbosstraat en Herkkantstraat is tot 31 december een tonnage- en snelheidsbeperking van toepassing. Deze beslissing is genomen omdat door wegenis- en rioleringswerken in Spalbeek het verkeer in deze straten fors is toegenomen. Daardoor mag er tot eind dit jaar niet harder gereden worden dan 50 kilometer per uur en geldt er een tonnagebeperking van 3,5 ton in beide richtingen, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.