home

contact  login
zoeken
zoeken

Stemrecht voor niet-Belgische kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen 

Niet-Belgische kiezers, zowel Europese als niet-Europese, hebben stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor dien je je te laten inschrijven op de kiezerslijst. Personen die zich reeds als kiezer hebben laten inschrijven bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moeten dat niet opnieuw doen

Om als kiezer te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing op 14 oktober van dit jaar, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Onderdaan zijn van één van lidstaten van de Europese Unie of, indien je geen EU-burger bent, onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018;
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Meer info krijg je op de dienst Burgerzaken.