home

contact  login
zoeken
zoeken

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat 

Het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren is sinds kort verboden.

Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. Een particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Tuinieren zonder pesticiden kan

Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Zie: https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp/leidraad-pesticidenvrij-ontwerpen

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat.