Landbouwers met teeltschade door droogte kunnen terecht bij schadecommissie. 

De droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na op onze land- en tuinbouwbedrijven. Voorlopig is er van de overheid nog geen officiële beslissing om de droogte als ramp te erkennen. De kans is wel groot dat die erkenning er zal komen.

Om een tegemoetkoming te krijgen uit het rampenfonds heeft de landbouwer een schattingsverslag nodig voor zijn of haar dossier.  Dit verslag moet opgemaakt zijn door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expertisebureau. 

De schattingen van de schade aan de teelten dienen te gebeuren vóór de oogst. In afwachting van de erkenning wordt aan de landbouwers gevraagd om de droogteschade nu reeds te melden zodat tijdig de nodige vaststellingen gedaan kunnen worden. Voorts is het aan te raden om ook allerhande bewijsstukken bij te houden en foto’s te nemen.

Het meldingsformulier kan je hieronder downloaden.

Meer informatie: sonia.gemis@herk-de-stad.be of 013 38 03 37.