Hulp bij invullen belastingbrief in De Markthallen 

Zoals elk jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Personenbelastingen, zitdagen in Herk-de-Stad om te helpen bij het invullen van de belastingbrieven. De zitdagen vinden plaats op donderdag 18 mei en dinsdag 6 juni, telkens van 9 tot 15 uur in de grote zaal van De Markthallen. Vergeet je documenten niet mee te brengen! Ook  met eventuele vragen kan je op deze zitdagen terecht.