home

contact  login
zoeken
zoeken

Minimale kwaliteitsnormen 

De Vlaamse Wooncode legt via minimale kwaliteitsnormen vast dat elke woning in Vlaanderen moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. De woning moet brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn. Als dat het geval is en je woning voldoet aan de verplichtingen omtrent rookmelders, dan wordt je woning ‘conform’ beschouwd.

Als je woning niet voldoet aan  de minimale kwaliteitsnormen kan ze ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Huisvestiging