Politiecodex 

Sinds 1 november 2016 is er een nieuwe politiecodex van kracht. In de politiecodex worden kleine, maar vervelende vormen van overlast zoals sluikstorten, wildplassen en geluidsoverlast aangepakt. De politiecodex vervangt het vroegere gemeentelijk GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) en is voor het grootste gedeelte uniform in alle zes gemeenten (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

De gemeentelijke codex politieverordeningen is een 55-pagina’s dik document. Via dit reglement, waarover afspraken zijn gemaakt met het parket, kunnen politieambtenaren en –agenten en gemachtigde ambtenaren repressief optreden bij bepaalde overlastproblemen. Justitie komt daar niet meer aan te pas, waardoor het gevoel van straffeloosheid verdwijnt en er een lik-op-stukbeleid gevoerd wordt. Het reglement onderging onlangs enkele wijzigingen om beter op de realiteit in te spelen en om uniform te zijn met de andere gemeenten van de politiezone. 

Waarover gaat de politiecodex?
Het nieuwe reglement telt een honderdtal artikelen die gaan over de openbare rust, veiligheid, reinheid en gezondheid en gelden niet alleen in Herk-de-Stad maar ook in de andere vijf steden en gemeenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Het gaat onder meer over:

  • openbare rust, zoals geluids- en lichthinde en orde op begraafplaatsen
  • openbare veiligheid, zoals ordeverstoringen; opzettelijk vernielen of beschadigen van andermans eigendommen, bescherming van het privéleven en dieren
  • openbare reinheid of zindelijkheid, zoals het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, publiciteit, onderhoud bermen, voetpaden en gronden
  • openbare gezondheid, zoals verbranding van materialen en onderhoud woningen
  • inname openbaar domein, zoals bouwwerven, terrassen en schuttingen

In een volgend deel staan een aantal reglementen die specifiek voor Herk-de-Stad gelden. Deze regelementen handelen onder meer over het autokampeerterrein Olmenhof, parkeren in de blauwe zone, het Schulensmeer, het domein Olmenhof-Harlaz en er is een luik rond afval.

 

De volgende onderwerpen staan beschreven in de politiecodex:

1. ALGEMEEN
1.1. Toepassingsgebied
1.2. Begrippen
2. OPENBARE RUST
2.1. Geluidsoverlast
2.1.1. Niet-hinderlijk geluid
2.1.2. Verhuizingen/laden en lossen
2.1.3. Geluidsgolven in de openbare ruimte
2.1.4. Muziek in voertuigen
2.1.5. Voertuigen met luidsprekers 
2.1.6. Geluidsverwekkende hulpmiddelen
2.1.7. Grasmaaiers en dergelijke
2.1.8. Dieren
2.1.9. Vuurwerk 
2.1.10. Vogelschrikkanonnen 
2.2. Lichtoverlast
2.3. Begraafplaatsen
3. OPENBARE VEILIGHEID
3.1. Bedelen
3.2. Ordeverstoring 
3.3. Het opzettelijk vernielen of beschadigen van andermans eigendommen 
3.4. Consumptie en verkoop van alcohol 
3.5. Openbare evenementen, vergaderingen en activiteiten 
3.5.1. Openbare vergaderingen in open lucht 
3.5.2. Overige openbare vergaderingen 
3.6. Bescherming van het priveleven 
3.7. Recreatiedomeinen, natuurgebieden en parken
3.8. Vlotte doorgang 
3.9. Betreden van prive-eigendom 
3.10. Gebruik van gevels van gebouwen 
3.10.1. Huisnummering 
3.10.2. Aanduidingen van openbaar nut 
3.11. Dieren 
3.11.1. Algemeen 
3.11.2. Honden 
4. OPENBARE REINHEID OF ZINDELIJKHEID 
4.1. Algemene bepalingen 
4.2. Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
4.3. Netheid rond verkoopsinrichtingen 
4.4. Publiciteit 
4.4.1. Huis-aan-huisreclamebedeling 
4.4.2. Aanplakkingen en andere aankondigingen 
4.4.3. Flyeren 
4.5. Dieren 
4.6. Onderhoud van bermen en voetpaden 
4.7. Onderhoud van gronden 
4.8. Straatmeubilair 
4.9. Urineren en het achterlaten van uitwerpselen 
5. OPENBARE GEZONDHEID 
5.1. Verbranding van materialen 
5.1.1. Verbranding in open lucht (buitenshuis) 
5.1.2. Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis) 
5.2. Onderhoud van woningen 
5.3. Schadelijke middelen 
6. INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
6.1. Bouwwerven en (-)werkzaamheden 
6.2. Terrassen 
6.3. Schuttingen, reclameborden en uitstalramen 
7. PROCEDURE, SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN 

Procedure

Personen die dit reglement overtreden en dus bijgevolg openbare overlast veroorzaken, kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen. Deze administratieve boete bedraagt voor minderjarigen vanaf zestien jaar maximaal 175 euro en voor volwassenen maximaal 350 euro. Aan minderjarige overtreders wordt wel altijd eerst een voorstel tot bemiddeling en/of gemeenschapsdienst gedaan. Wanneer er sprake is van een geslaagde bemiddeling, kan er geen GAS-boete meer opgelegd worden. Ook aan volwassenen kan er, indien de GAS-ambtenaar dit opportuun acht, een bemiddeling voorgesteld worden.

De gemeentelijke codex politieverordeningen kan je hieronder downloaden.