home

contact  login
zoeken
zoeken

Veiligheidscel 

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de rampenambtenaar en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De veiligheidscel van Herk-de-Stad heeft volgende vaste leden:

 • Burgemeester: Bert Moyaers
 • Rampenambtenaar: vacant
 • Brandweer: Bert Swijsen
 • Volksgezondheid: Katia Machiels
 • Politie: Philippe Pirard (politie Limburg Regio Hoofdstad) en Robin Minten (Federale politie)
 • Logistiek: Dirk Daems
 • Communicatie: Maarten Snoeks

Aanvullende leden: Nathalie Creten (algemeen directeur, waarnemend), Jo Briers (projectbegeleider OCMW), Karolien Grosemans (OCMW-voorzitter), Patrick Gevers (milieuambtenaar), Jan Celis (deskundige)

Taken
Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

 De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

 • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • Opstellen van actiefiches
 • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • Evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • Opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
 • Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning
noodplanning