home

contact  login
zoeken
zoeken

Hoe word je gewaarschuwd bij een crisissituatie? 

Hoe word je gewaarschuwd?

De gemeente heeft heel wat mogelijkheden om je te waarschuwen wanneer er zich een ernstige noodsituatie voordoet. Meestal zullen meerdere van deze kanalen tegelijk gebruikt worden.

Overzicht

  • Omroepwagen van de politie
  • Radio en TV
  • Website gemeente Herk-de-Stad
  • BE-Alert
  • Het informatienummer

Omroepwagen van de politie
Deze vorm van crisiscommunicatie is al van oudsher bekend en nog stees een veel gebruikte vorm om bewoners te alarmeren. De politie rijdt door de straten waarvan de inwoners verwittigd moeten worden en roept de boodschap om met luidsprekers.

Enkel de personen die in het risicogebied aanwezig zijn, worden bereikt. Hiermee beperkt men de toestromende burgers die familieleden willen komen beschermen en zichzelf hierdoor in gevaar brengen. Dit communicatiemiddel is niet altijd even efficiënt: het is niet erg snel en soms is de boodschap in huis moeilijk verstaanbaar. Toch moet het bovenop de andere mogelijkheden gebruikt worden, om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.

Website gemeente Herk-de-Stad
Naast bijkomende informatie via radio en TV kun je ook op onze website de laatste berichten over de noodsituatie terugvinden. We zijn ons ervan bewust dat niet alle inwoners toegang hebben tot het internet, daarom wordt dit enkel als aanvullend communicatiemiddel gebruikt.

Be-Alert
Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in via be-alert.be!Jouw gegevens worden gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis.

Het informatienummer
Wanneer er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een informatiecentrum op en wordt er een informatienummer opengesteld. Dit nummer wordt meegedeeld aan de bevolking via de verschillende informatiekanalen (website gemeente, tv, radio).

Het infonummer kan gebruikt worden wanneer je vragen hebt over je bescherming en de opgelegde maatregelen. Bel zeker niet naar de hulpdiensten voor inlichtingen, want zij hebben hun handen vol met het bestrijden van de noodsituatie. Om de communicatielijn niet te overbelasten, vragen wij je enkel contact op te nemen wanneer het echt noodzakelijk is.

noodplanning