home

contact  login
zoeken
zoeken

Kinderloket Herk-de-Stad 

Het Kinderloket is gehuisvest bij de administratie van BKO De Speeldoos. Je kan er terecht voor al je vragen rond kinderopvang in Herk-de-Stad.

Kinderloket
Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 41 81
e-mail: despeeldoos@herk-de-stad.be

Openingsuren (na afspraak):

maandag: 9-12 en van 13.30-18.30 uur
dinsdag-donderdag: 9-12 uur en 13.30-15.30 uur
vrijdag: 9-12 uur

Huis van het Kind 

Het Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (LOKG) heeft met ondersteuning van het gemeentebestuur een Huis van het Kind in Herk-de-Stad opgericht. Dit Huis van het Kind is geen fysieke locatie maar wel  een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die gezinnen ondersteunen.

Huizen van het Kind kwamen tot stand in navolging van het decreet preventieve gezinsondersteuning en kunnen gesubsidieerd worden door Kind & Gezin. In tal van Vlaams gemeenten zijn er al werkzaam.

In Herk-de-Stad bouwt men verder op een reeds bestaand samenwerkingsverband rond gezinsondersteuning van het LOKG. Dit partnerschap (= plaatselijke organisaties die met kinderen bezig zijn) is nog verder uitgebreid met gezinsondersteunende initiatieven en houdt zich bezig met de doelstellingen die gelden voor een Huis van het Kind zoals onder meer initiatieven om kinderen bij elkaar te brengen en beter op elkaar af te stemmen, het aanbod rond kinderopvang en gezinsondersteuning beter kenbaar en toegankelijk maken, workshops en lezingen afstemmen op de noden van gezinnen en andere opvoeders, werkgroepen tussen partners opzetten die gerichte initiatieven uitwerken. 

Eerdere ondersteunende projecten van het LOKG zijn de oprichting van het kinderloket, het kantoor van De Speeldoos waar ouders met al hun vragen rond kinderopvang terecht kunnen, en de opmaak van een 'Kindergids', een handige infogids voor ouders van kinderen in Herk-de-Stad. Deze gids is terug te vinden op de gemeentelijke website en te verkrijgen bij het Kinderloket.

Contact:
Erik Evens
Voorzitter LOKG
e-mail: evenseri@hotmail.com

Hildegarde Hermans
e-mail: huisvanhetkind@herk-de-stad.be
tel. 013 55 41 81 

onthaalouders