home

contact  login
zoeken
zoeken

Tarieven 

Sinds 1 september 2013 worden de onderstaande tarieven voor buitenschoolse kinderopvang gehanteerd.

Tarieven op schooldagen (behalve op woensdagnamiddag)

 • 0,78 euro per aangevangen half uur

Op woensdagnamiddagen

 • korte opvang (tot 13 uur): 0,78 euro per aangevangen half uur
 • 3,03 euro voor een aanwezigheid van minder dan 3 uren
 • 4,52 euro voor een aanwezigheid van 3 tot 6 uren

Tijdens schoolvrije dagen of vakantiedagen

 • 3,03 euro voor een aanwezigheid van minder dan 3 uren
 • 4,52 euro voor een aanwezigheid van 3 tot 6 uren
 • 9,07 euro voor een aanwezigheid van meer dan 6 uren

Verminderd tarief voor gelijktijdig aanwezige kinderen

 Tarieven op schooldagen (behalve op woensdagnamiddag)

 • 0,58 euro per aangevangen half uur

Op woensdagnamiddagen

 • korte opvang (tot 13 uur): 0,58 euro per aangevangen half uur
 • 2,27 euro voor een aanwezigheid van minder dan 3 uren
 • 3,39 euro voor een aanwezigheid van 3 tot 6 uren

Tijdens schoolvrije dagen of vakantiedagen:

 • 2,27 euro voor een aanwezigheid van minder dan 3 uren
 • 3,39 euro voor een aanwezigheid van 3 tot 6 uren
 • 6,81 euro voor een aanwezigheid van meer dan 6 uren

Sociaal tarief

50 % korting op de bovenvermelde ouderbijdragen (cumuleerbaar met verminderd tarief voor meerdere kinderen aanwezig)

Indexering

De hierboven vermelde bedragen worden elk jaar op 1 september verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 juni van het vorig kalenderjaar en 1 juni van het daaraan voorafgaand kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0,12 euro op het minimale basisbedrag voor een ganse dag resulteert.

Andere tarieven

 • prijs voor 1 koek of 1 drank: 0,50 euro
 • administratieve toeslag bij te laat afhalen: 15 euro per kind per dag
 • administratieve toeslag bij misbruik van het voorinschrijven tijdens de vakantiedagen: 5 euro per kind per dag
De Speeldoos