home

contact  login
zoeken
zoeken

Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving 

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst Burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract heeft.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de assen binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de assen: in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?
Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst Burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?
De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?
Je geeft via onderstaand document een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee. Je kan het document ook digitaal ondertekenen met je e-id en terugmailen naar burgerzaken@herk-de-stad.be

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

Indien je voorheen al je laatste wilsbeschikking (begraven worden, gecremeerd worden, etc...)  bepaald hebt, kan je hier een attest ervan opvragen. Heb je dit nog niet gedaan? Volg dan de procedure zoals hierboven beschreven.

Om het pdf-document zelf digitaal te ondertekenen, moet je het even opslaan op je computer.

Wilsbeschikking