home

contact  login
zoeken
zoeken

Aangifte van een adreswijziging 

 Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

Voorwaarden
Je bent effectief verhuisd.
 
Procedure
Je kan langsgaan maar je mag de adreswijziging ook via het digitaal loket, schriftelijk, per fax of elektronisch melden aan de gemeente van je nieuwe woonplaats. De enige voorwaarde is dat je je  voldoende identificeert door je persoonsgegevens en je rijksregisternummer te vermelden.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuw adres. Na de inschrijving word je uitgenodigd om je identiteitskaart (PIN-code vereist) en inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) te laten aanpassen.

Digitaal Loket 

Opgelet! Om documenten via het digitaal loket op te vragen, moet je beschikken over een kaartlezer. Zorg dat de kaartlezer met daarin je elektronische identiteitskaart verbonden is met de computer. Ook de meest recente software moet op je computer staan. Meer informatie over het digitaal loket vind je hier.

Verhuis